Burlöv streamar förstelärare


Burlöv streamar förstelärare

Ett oönskat nuläge kan bli ett spännande och givande nyläge! Varje år samlas våra förstalärare och presenterar sina fördjupade arbeten kring framgångsrik undervisning för kommunens rektorer. Utifrån rekommendationer att inte samla några större grupper valde förstelärare i år istället att spela in filmer av sina presentationer. Dessa finns att hitta på kommunens hemsida.

Vi har upptäckt så många fördelar med denna form att den möjligen kan komma att bli det sätt vi hanterar presentationerna även i en pandemi-fri framtid. Största fördelen är att dessa arbeten får en större spridning och kan komma fler lärare till nytta i vår kommun.

Burlöv streamar undervisning

Sandra Tauberman, Kvalitets- och utvecklingschef