VR på vetenskaplig grund


VR på vetenskaplig grund

Nu står ny teknik på tröskeln in till klassrummen. VR (Viritual Reality) är en teknik som börjar bli tillgänglig och som öppnar stora möjligheter för konkretisering och upplevelsebaserad undervisning där eleverna via ljud och bild får en möjlighet att mentalt förflytta sig till helt andra platser och uppleva miljöer som de aldrig kommer att kunna ta sig till.

Under vårterminen 2021 kommer arbetet “VR som verktyg i undervisningen” att fördjupas.

I ett samarbete mellan Kvalitetsteamet och lärare ska effekter och resultat förankras och dokumenteras på ett sätt som vetenskapligt förankrar användningen av den nya tekniken i våra klassrum.

Läs mer om arbetet här